PreCraS
prescribed crack simulator
(stažení aplikace)Aplikace PreCraS slouží k vytváření modelu a simulaci
lomové zkoušky tělesa s předem definovanou polohou trhliny.   Vytvoření modelu
Aplikace umožňuje vytvořit 3D model pro zkoušku tříbodového ohybu na válcovém tělese s V-vrubem. Tento model je tvořen lineárními trojrozměrnými konečnými prvky (tzv. bricky) s předem definovanou trhlinou na rovině symetrie. Po spuštění programu je nutné vytvořit model kliknutím na tlačítko vytvořit síť v lévém spodním rohu. Zadáním rozměrů zkušebního tělesa, počtu bodů po obvodu průřezu (udávající nepřímo hustotu sítě), počtu prvků po délce a počtu prvků ve vrubu a převislém konci dojde k vytvoření sítě - zobrazí se graficky v okně a příslušné řezy se uloží do souborů (viz obr. 1 a obr. 2). Je nutné provést vizuální kontrolu tvaru prvků, jestli aktuální síť neobsahuje konkávní prvky - v tomto případě je zapotřebí opakovat vytvoření sítě.
obr. 1 Rozdělení přůřezu tělesa na konečné prvky obr. 2 Rozdělení přůřezu tělesa s V-vrubem na konečné prvky


   Spuštění výpočtu
Pokud ve složce s programem je datový soubor model.txt je možné provést dynamickou simulaci - nastavením parametrů Eulerovy symplektické metody, charakteristik materiálu a vybráním typu kohezivní funkce. Pokud to program umožní je možné zakliknou výpočet na grafické kartě, který je mnohokrát rychlejší. Po kliknutí na tlačítko start se spustí výpočet, po jehož dokončení dojde k vytvoření souboru s daty LD diagramu uloženého ve složce s programem. Ukázka výsledku pro síť z obr. 1 a 2 pro jednotlivé kohezivní funkce je vyobrazena na obr. 3.
obr. 3 LD diagramy simulací s odlišnými kohezivními funkcemi